Odpredaj majetku

Odpredaj majetku

Informácie o vozidle KIA cee'd

  • EVČ: ZA 009 DF
  • Kategória: N1
  • Rok výroby: 2007
  • Typ: KIA cee'd
  • Motor: benzín 1396 cm3
  • Ubehnuté km: 162 923 km
  • Farba vozidla: modrá metalíza
  • Platnosť TK do: 22.3.2025
  • Technický stav: zodpovedá veku a počtu ubehnutých kilometrov (zadná náprava skorodovaná, vytečené tlmiče, tlmič výfuku-korózia, poškodená pravá predná manžeta na poloosi)

Uchádzači o kúpu predložia svoju cenovú ponuku v uzavretej obálke na technicko–prevádzkový odbor Žilina do 02.06.2023 do 12,00 hod. V cenovej ponuke bude uvedená cena za odkúpenie vozidla vrátane DPH a kontaktné údaje na uchádzača. Zvíťazí uchádzač s najvyššou ponúknutou cenou. V prípade, že uchádzač s najvyššou ponukou neuhradí z akýchkoľvek dôvodov celú ponúknutú cenu do stanoveného termínu, bude vozidlo ponúknuté uchádzačovi s druhou najvyššou ponukou. Termín obhliadky vozidla je možný dohodnúť telefonicky v pracovné dni 6:00-14:00 na t. č. 0911 937 513, p. Jaššo. Ak najvyššia predložená ponuka nebude vyhovovať objektívnemu stavu vozidla, SAD Žilina si vyhradzuje právo ponúknuť na odpredaj toto vozidlo aj iným uchádzačom, prípadne si vyhradzuje právo uvedené osobné motorové vozidlo nepredať, vyradiť ho z evidencie a dať na likvidáciu.