Kontakt

Chcete sa niečo opýtať?

Čokoľvek vás zaujíma, píšte na email: info@sadza.sk

Svoje podnety, návrhy, pripomienky, pochvaly, poďakovania môžete písať na email: pripomienky@sadza.sk

SAD Žilina a.s.

Košická 2, 010 65 Žilina
 • sekretariát generálneho riaditeľa spoločnosti
 • tel: +421 41 7330 401
 • e-mail: sadza@sadza.sk
 • odbor dopravno – prevádzkový
 • tel: +421 41 7330 503
 • e-mail: tpo@sadza.sk
 • odbor ľudských zdrojov (HR)
 • tel: + 421 41 7330 701
 • e-mail: olz@sadza.sk

 • Autobusová stanica Žilina, Ul. J. Milca č. 738/21, 010 01 Žilina
 • dispečing osobnej dopravy
 • tel: +421 41 7330 111
 • mob: +421 911 511 056
 • oddelenie príležitostnej dopravy
 • tel: +421 41 7330 812
 • tel: 0911 318 119
 • e-mail: zajazd@sadza.sk

SAD Žilina a.s., prevádzkáreň Martin

Kollárova 125, 036 44 Martin
 • dispečing osobnej dopravy
 • tel: +421 43 4222 244
 • mob: +421 903 307 719

SAD Žilina a.s., prevádzkáreň Čadca

A.Hlinku 1283, 022 01 Čadca
 • dispečing osobnej dopravy
 • mob: +421 911 511 071
 • oddelenie príležitostnej dopravy
 • tel: +421 41 7330 311
 • úsek technicko - prevádzkový
 • tel: +421 41 7330 330