Autobusové stanice

Autobusová stanica Martin

Novákova
036 01 Martin

Autobusová stanica sa nachádza v centre mesta Martin, oproti železničnej stanici Martin. Autobusová stanica je dostupná takmer zo všetkých liniek MHD Martin - zastávka Hlavná pošta, resp. Hotel TURIEC. Autobusová stanica má 17 stanovíšť.

Poskytované služby cestujúcim

Na autobusovej stanici poskytujeme veľký rozsah služieb:

  • predaj dopravných kariet pre vnútroštátnu dopravu
  • predaj cestovných lístkov, miesteniek
  • akciové dobíjanie dopravných kariet
  • predaj cestovných poriadkov (letáky, vývesky, knižné)
  • informácie o odchodoch autobusovej dopravy

Stanovištia pre nástup cestujúcich

Stanovištia pre nástup cestujúcich zoradené podľa čísel

Cieľové obce
Stanovištia pre nástup cestujúcich zoradené podľa obcí
Mapa obslužnosti
Mapa dopravnej
obslužnosti

Cestovné poriadky

Odchody liniek z autobusovej stanice Martin Platný od 03.09.2023