Aktuality

Zúčastnite sa podujatia Študuj dopravu spolu so SAD Žilina

06.09.2022 - Čadca, Martin, Žilina

 

Máte doma školáka, ktorý bude končiť základnú školu a neviete sa ešte rozhodnúť, aká stredná škola by bola preňho najvhodnejšia? Ak ho zaujíma doprava a fascinujú ho rôzne druhy dopravných prostriedkov, tak navštívte s našou spoločnosťou podujatie Študuj dopravu, ktoré sa uskutoční 8. septembra, a možno práve tu sa vaše dieťa rozhodne byť odborníkom v oblasti dopravy. 

 

Podujatie Kam po skončení základnej školy – Študuj dopravu sa bude konať pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo štvrtok 8. septembra  2022 od 9:00 hod. do 13:00 hod. vo Vrútkach na parkovisku pri železničnej stanici. Naša spoločnosť pozýva všetkých priaznivcov dopravy zo základných škôl a tiež ich rodičov, aby sa zúčastnili tohto podujatia. Vstup na podujatie je bezplatný.  

Podujatie je organizované s cieľom zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy a poštových služieb. Jednotlivé dopravné podniky, stredné odborné školy a univerzita budú počas podujatia prezentovať študijné odbory  v dopravnom odvetví a v odvetví poštových služieb. 

Naša spoločnosť tu bude mať tiež svoje zastúpenie a žiaci základných škôl spolu s ich rodičmi si tu môžu prezrieť moderný komfortný nízkopodlažný autobus Crossway LE 12 m, a tiež klenot našej spoločnosti - historický autobus Karosu ŠD 11. Žiaci tu budú mať možnosť vidieť ukážky povolaní v doprave, čo všetko v sebe zahŕňa práca vodiča autobusu či bližšie spoznať prácu rušňovodiča. Okrem toho spoznajú prácu dispečera a môžu sledovať tlač cestovných lístkov na strojčeku.  

Tento rok bude podujatie spojené aj s oslavami 135. výročia založenia Strednej odbornej školy dopravnej, Martin-Priekopa. Pre návštevníkov sú pripravené aj rôzne dopravné simulátory, takže vaše deti si budú môcť vyskúšať aj trenažér jazdy na rušni a vďaka vyskúšaniu si okuliarov simulujúcich užitie alkoholu budú môcť vidieť, aké náročné je prekonávať prekážky na ceste pod vplyvom alkoholu. A zároveň si uvedomia, aké nebezpečenstvo hrozí nielen človeku samotnému pri takomto nezodpovednom správaní, ale aj mnohým ďalším. Počas tohto dňa si žiaci osvoja aj poznatky a zručnosti ako poskytnúť  prvú pomoc v prípade, že ba na dopravnej ceste došlo k nejakej život ohrozujúcej situácií. Tešiť sa môžu aj na skutočného rušňovodiča, vlakvedúceho, vodiča kamiónu či autobusu a mnohých ďalších. Pre žiakov sú pripravené aj viaceré súťaže a za ich úspešné zvládnutie budú súťažiaci odmenení. 

Spoločnosť SAD Žilina vás srdečne pozýva na toto podujatie a už teraz sa teší na stretnutie s vami.