Mimoriadne udalosti

Aktuálne nie sú žiadne mimoriadne udalosti

Aktuality

Vedenie obchádzkových trás vybraných liniek prímestskej autobusovej dopravy SAD Žilina v dôsledku uzatvorenia podjazdu na Kysuckej ulici v Žiline

14.11.2022 - Čadca, Martin, Žilina

Vážení cestujúci, upozorňujeme vás, že odo dňa 21. novembra 2022 (pondelka) bude úplne uzatvorený podjazd na Kysuckej ulici v Žiline z dôvodu rekonštrukcie železničného mosta a úpravy nadväzujúcich komunikácií na obdobie približne 33 mesiacov. V tejto súvislosti vás chceme informovať, že od tohto dňa dôjde k zmenám vedenia trás viacerých liniek prímestskej autobusovej dopravy a k úplnému vynechaniu zastávky Žilina, Kysucká v oboch smeroch bez náhrady. ...